Spoor 2 re-integratietraject

Spoor 2 re-integratie

Spoor 2 re-integratie is van toepassing wanneer een medewerker langdurig ziek is. Wanneer een medewerker ziek is en terugkeer in eigen of ander passend werk bij de huidige werkgever niet mogelijk of zeker is, dient er (ook) gezocht te worden naar passend werk bij een andere werkgever.

ILVO helpt in het 2e spoor

ILVO helpt werkgevers en werknemers met het vinden van passend werk in het tweede spoor. Hierbij werken we samen met de spoor 2 re-integratiespecialist van Werkcontact. Meestal start een spoor 2 traject met een vrijblijvende intake en het schrijven van een plan van aanpak. In dit trajectplan wordt de kortste weg naar duurzaam en passend werk beschreven. In trajectplan worden veelal modules opgenomen als een capaciteitenonderzoek, beroepenoriëntatie, coaching, sollicitatietraining- en begeleiding, jobhunting en nazorg.

Vervolgens wordt er een start gemaakt met het re-integratietraject. Aan de hand van testafnames, persoonlijke gesprekken en na bestudering van de functionele mogelijkhedenlijst (dit is een door de bedrijfsarts opgestelde lijst met beperkingen van de werknemer) wordt de zoekrichting bepaald. De werknemer wordt getraind in het voeren van een sollicitatiegesprek, krijgt hulp bij het maken van een cv en een sollicitatiebrief en het zoeken naar vacatures.

Periodieke voortgangsrapportages

Er wordt om de 4 a 6 weken gerapporteerd aan de werkgever zodat deze altijd op de hoogte is van de voortgang en de activiteiten in spoor 2.

Kosten spoor 2 traject

Afhankelijk van de situatie en wensen is een spoor 2 traject bij ILVO is al mogelijk vanaf € 1.240,-.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte voor een 2e spoor traject ontvangen? Neem dan contact op met ILVO/Werkcontact op telefoonnummer 070-3457763 of vul het contactformulier rechts op deze pagina in.

Wanneer moet je starten met een tweede spoor traject?

Meestal moet er een spoor 2 traject worden opgestart na advies van de bedrijfsarts. Deze adviseert vaak eerst tot een arbeidskundig onderzoek waarin ook de mogelijkheden in spoor 1 worden onderzocht. Wanneer duidelijk is dat terugkeer in spoor 1 niet meer mogelijk of onzeker is, moet een spoor 2 traject opgestart worden. Meestal is dit na een jaar ziekte.

(Gedeeltelijke) werkhervatting

Een spoor 2 traject moet leiden tot werk elders. Vaak wordt er tot einde wachttijd (de WIA-beoordeling van werknemer door UWV) gedetacheerd naar de eventuele nieuwe werkgever. Op die manier loopt de nieuwe werkgever geen ziektewetrisico. Er zijn zelfs subsidies mogelijk en wanneer de nieuwe werkgever de werknemer na de WIA-beoordeling in dienst neemt, kan deze gebruik maken van de NO-risk polis van UWV. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van een werkervaringsplek. Op dei manier kan de werknemer weer arbeidsritme opbouwen en de belastbaarheid gemonitord worden.

Onze diensten

Het is mogelijk het gehele spoor 2 traject aan ons uit te besteden, maar indien u op onderdelen zelf de begeleiding voor uw rekening kunt nemen behoort modulaire afname ook tot de mogelijkheden. Indien het om situationele arbeidsongeschiktheid gaat dus wanneer de medewerker het zelfde werk elders zonder beperkingen kan uitvoeren, kan er ook gekozen worden voor outplacement.