Re-integratiebureau ILVO: initiatief nemen in je loopbaan

Re-integratie, outplacement & vertrouwenspersoon

Re-integratiebureau ILVO is specialist op het gebied van spoor 2 re-integratie, outplacement en loopbaanbegeleiding.
Daarnaast wordt de vertrouwenspersoon van ILVO vaak ingezet om een veilig werkklimaat bij bedrijven en instellingen te waarborgen. ILVO staat voor Initiatief nemen in Loopbaan Verandering en Ontwikkeling. ILVO heeft de Hoofdvestiging in Breda en beschikt over locaties in Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Naast deze locaties werken wij ook samen met het coachhuis waardoor wij een landelijke dekking kunnen garanderen.

Bij ILVO kunt u terecht voor al uw re-integratie en loopbaanvraagstukken, carrière-adviezen, outplacement en een vertrouwenspersoon.

Wij bieden onder andere outplacementtrajecten op maat, spoor 2 re-integratiebegeleiding, assessment-tools, zowel kort- als langdurige loopbaanbegeleiding, beroepskeuzeadviezen en diverse persoonlijke trainingen. Bij ILVO zijn professionele loopbaanadviseurs en coaches actief die gespecialiseerd zijn in loopbaanontwikkeling- en verandering en uitgebreide kennis hebben van de arbeidsmarkt. ILVO heeft als hoofddoel om kandidaten inzicht te geven in- en te begeleiden bij loopbaanstappen, kansen, ambities en ontwikkeling.

ILVO wordt veelal ingehuurd door werkzoekende zelf die middels outplacement of loopbaanbegeleiding begeleid willen worden in het bemachtigen van een nieuwe passende baan elders. Maar ook werkgevers weten ILVO te vinden. Of het nu gaat om één medewerker, of om vijftig. Wanneer er sprake is van ontslag is het van belang dat medewerkers goede ondersteuning krijgen bij het vinden van nieuw passend werk. ILVO heeft de kennis en ervaring om ontslagen medewerkers aan een nieuwe leuke baan te helpen. Daarbij onderscheiden wij ons van anderen met onze pragmatische aanpak. Bij onze re-integratie of outplacementtrajecten besteden wij bijvoorbeeld relatief veel tijd aan praktische begeleiding, jobhunting en intensieve bemiddeling richting potentiële werkgevers. Maar ook onze assessments hebben een praktische insteek. Elke test wordt persoonlijk besproken en in de juiste (persoonlijke) context gezet.

Tarieven en transitievergoeding

Onze tarieven zijn marktconform en we zijn zowel op projectbasis als op uur- en maandbasis in te huren. Meestal worden wij betaald door de werkgever van de werknemer, maar het komt ook voor dat outplacement of loopbaanbegeleiding met de uitgekeerde transitievergoeding van de werknemer wordt betaald. Het berekenen van de transitievergoeding kan met de rekenhulp transitievergoeding.

Omdat het behalen van goede resultaten voorop staat, vinden wij dat er een goede match moet zijn tussen deelnemer en coach. Hierbij gaan we uit van de persoonlijkheid en hulpvraag van de deelnemer in relatie tot de persoonlijkheid, kennis en ervaring van de coach. Daarom kan er, na een telefonische verkenning, altijd een vrijblijvende afspraak ingepland worden waarbij we kunnen inventariseren of  deelnemer en coach bij elkaar passen.

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u bellen met 088-033 30 08 (Werkcontact) of gebruik het reactieformulier rechts op de website.

Vertrouwenspersoon-en-re-integratie-outplacement.

ILVO is onderdeel van outplacementbureau Werkcontact B.V.