Outplacement via ILVO

Outplacement is veelal onderdeel van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag en wordt meestal aangeboden door de werkgever. De werkgever betaalt het outplacementtraject meestal los van de uit te keren transitievergoeding die u hier kunt berekenen.

Een outplacementtraject bij ILVO kan bestaan uit verschillende onderdelen, afhankelijk van de individuele wensen. Bij ILVO zijn wij ervan overtuigd dat iedere achtergrond en ervaring vraagt om een persoonlijke en gerichte aanpak, daarom zijn onze trajecten altijd maatwerk.

De ervaring leert echter dat veel outplacementtrajecten starten met een beroepenoriëntatie. Vooral werknemers die langere tijd in dezelfde functie gezeten hebben, zoeken vaak een andere richting voor hun verdere loopbaan. Een outplacementtraject kan gezien worden als een kans om een carrièreswitch te maken. De beroepenoriëntatie bestaat uit een combinatie van testen en gesprekken met uw loopbaancoach. ILVO beschikt over een eigen testcentrum met uiteenlopende testen die, afhankelijk van de behoeftes, ingezet kunnen worden. Zo hoort onder andere een interessetest, capaciteiten-indicator test, competentietest, persoons-profiel test en drijfverentest tot de mogelijkheden. Gemaakte testen vormen een uitgangspunt om in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden. De loopbaancoaches van ILVO kunnen uw blikveld verbreden, zodat u verder kijkt dan de functies die in het verlengde van uw cv liggen. Ook wanneer u niet van werkrichting wil veranderen kan het waardevol zijn om erachter te komen wat uw sterke kanten zijn en uw drijfveren voor werk. Dit draagt bij aan een duidelijk en sterke positionering op de arbeidsmarkt.

Wanneer u samen met uw loopbaancoach de juiste koers bepaald heeft, is het zaak dat dit vertaald gaat worden naar concreet te zetten stappen. Er wordt dan ook een persoonlijk plan van aanpak gecreëerd. Hierbij gaat het er om dat u samen vaststelt welke branches/sectoren interessant zijn, welke bedrijven hierbij horen en welke functies tot de mogelijkheden behoren.
Uw loopbaancoach begeleidt u onder andere op het gebied van vacatures, online profilering, solliciteren en netwerken.

Loopbaanadviseurs van ILVO zijn specialist in coaching, arbeidsmarktontwikkelingen, persoonlijke groei/talentontwikkeling, maar hechten ook waarde aan zelfredzaamheid.

ILVO is onderdeel van outplacementbureau Werkcontact B.V.